Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Đảng ủy phường Phước Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020!
Thứ tư, 03 Tháng 7 2019 15:34 - Lượt xem: 1146
PDF In Email
Sáng 02/7/2019, Đảng bộ phường Phước Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự, có ông Nguyễn Duy Ân – UVBTV – PCT HĐND; ông Phạm Hoàng Đức – UVBTV – Trưởng BDV – CT UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy Tam Kỳ; Ông Mai Hồng Sanh – TUV – BT Đảng ủy phường Phước Hòa và toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ phường Phước Hòa.
Thay mặt BCH Đảng bộ, ông Trần Đình Sửu – Phó bí thư Đảng ủy – CT HĐND phường đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, phường Phước Hòa đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra như kiện toàn bộ máy chung của phường, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 76 –NQ/DU ngày 28/12/2018 của Đảng bộ phường (khóa X) về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo cũng đã chỉ rõ một số tồn tại trong công tác đảng như công tác giáo dục chính trị tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn có mặt hạn chế. Công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân có lúc chưa sâu rộng. Một số cấp ủy chưa thực sự thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình trong công tác chỉ đạo.
20190702 080612
Quang cảnh hội nghị
Báo cáo cũng nêu rõ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”…
Ông Mai Hồng Sanh – TUV – BT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các văn bản của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp mình thành các nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đổi mới, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, trong việc nghiên cứu, truyền đạt nghị quyết phù hợp với từng đơn vị, loại hình chi bộ để đảm bảo tính khả thi cao. Kết quả việc học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết... tỉ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 95%...; Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, tập trung xây dựng Đảng bộ phường thực sự vững mạnh về mọi mặt. Trong đó tập trung quán triệt và thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận xoay quanh các báo cáo đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Duy Ân – UVBTV – PCT HĐND thành phố Tam Kỳ ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Phước Hòa trong 6 tháng đầu năm. Ông cũng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019 Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tập trung rà soát các đối tượng chính sách người có công cách mạng trên địa bàn phường nhằm tổ chức tốt kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ; Tập trung làm tốt công tác phòng thủ góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; BCH đảng ủy phối hợp với các chi ủy, chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, từng bước xây dựng đảng bộ phường trong sạch vững mạnh.
Ông Mai Hồng Sanh – TUV – BT Đảng ủy phường Phước Hòa thay mặt cho đảng bộ phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhằm xây dựng đảng bộ phường Phước Hòa trong sạch vững mạnh trong thời gian tới./.
Tin: Ngọc Lài
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: