Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Phường Phước Hòa tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người tham gia ứng cử Trưởng khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027
Thứ ba, 26 Tháng 4 2022 15:04 - Lượt xem: 369
PDF In Email
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh 34”; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 12/4/2022 của UBND-UBMTTQVN phường Phước Hòa về tổ chức bầu cử Khối phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ban hành Hướng dẫn quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử Khối phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2027 đến Ban công tác Mặt trận 03 khối phố trên địa bàn phường.
Từ ngày 22/4- 24/4/2022, 03/03 Khối phố đã tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người tham gia ứng cử Trưởng Khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận của tất cả bà con cử tri trên toàn phường. Hội nghị đã thu hút trên 550 đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường tham dự, với hơn 07 lượt ý kiến tham gia. Đa số bà con cử tri đều thống nhất với nhân sự mà Ban công tác Mặt trận Khối phố dự kiến trong cuộc họp trước đó. Mong muốn nếu trúng cử, Trưởng Khối phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến Nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
Hội nghị cử tri
Quang cảnh hội nghị cử tri tại khối phố 3
Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong cuộc bầu cử Trưởng Khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn phường Phước Hòa, từ nay đến ngày diễn ra bầu cử (15/5/2022),Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban công tác Mặt trận 03 khối phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiến hành Họp Ban công tác Mặt trận ấn định danh sách chính thức những người ra ứng cử Trưởng Khối phố, nhiệm kỳ 2022-2027; phối hợp thực hiện các bước theo quy trình bầu cử khối phố trưởng để ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân trên địa bàn phường./.
Tin: Như Ngọc Mặt trận Phước Hòa
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: