Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Danh bạ điện thoại
Thứ tư, 24 Tháng 6 2015 10:06 - Lượt xem: 12313
PDF In Email
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

RIÊNG

I

ĐẢNG ỦY

1

Mai Hồng Sanh

Bí thư

0235.3820080

0935304206

2

Trần Đình Sửu

Phó Bí thư

0235.3820080

0905283346

3

Đặng Thị Ngọc Hà

UVTV

0235.3820656

0984524014

4

Nguyễn Thị Hà

Tuyên giáo

0235.3820080

0905978202

5

Huỳnh Thị Như Ngọc Kiểm tra 0235.3820020
6 Lê Thị Thi Tổ chức 0235.3820080
II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Trần Đình Sửu

Chủ tịch

0235.3820080

0905283346

III

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Lê Đình Thành

Chủ tịch

0235.3851231

0914430038

2

Phạm Hồng Tài

Phó Chủ tịch

0235.3851231

0935999231

3

Phạm Đào Nhân

Văn phòng

0235.3851231

0905057665
4

Nguyễn T.Hương Thùy Văn phòng

0235.3851231

0987368105

5

Bùi Thị Thanh Ba

Kế toán

0235.3851231

0935635328

6

Trần Công Văn

Tư pháp

0235.3851231

0905549440

7

Trần Trọng Cao Tư pháp 0235.3851231

0905662879

8

Trần Ngọc Hải

Địa chính

0235.3851231

0905868272

9

Bùi Thị Ngọc Hương

Kế toán

0235.3851231

0905914700

10

Lê Viết Chương

VH-XH

0235.3851231

0988953108

11

Nguyễn Thị Tố Trinh

LĐ-TB-XH

0235.3851231

0973551323

12

Trần Anh Sơn

Tổ TTĐT

0235.3851231

0905596140

13

Trần Thị Mai Thảo

Văn thư

0235.3851231

0914755454

14

Nguyễn Công

Trưởng QS

0235.3820912

0905237476

15

Nguyễn Phương Đông Phó QS

0235.3820912

0985917617

16

Trịnh Thị Oanh

DS-TE

0235.3851231

0943443708

17

Đỗ Thị Minh Ngọc PT Nông nghiệp

0235.3851231

01262682222

18

Nguyễn Vũ Hoàn Hiếu VH-TT

0235.3851231

0901304840
19 Trần Thị Lài Đài truyền thanh 0235.3851231 0989689231
IV

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Đặng Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

0235.3820656

0984524014

2

Huỳnh Thị Như Ngọc

Phó Chủ tịch

0235.3820656

01213526333

V

CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ

1

Trần Anh Tuấn

CT Hội CCB

0235.3820656

0905341265

2

Võ Thị Mỹ Thắng

CT HộiND

0235.3820656

01288584129

3

Lê Minh Khanh

PCT HộiND

0235.3820656

0934566526

4

Lê Thị Hồng Sen

BT Đoàn TN

0235.3820656

01287557910

5

Hồ Thị Kim Hòa

CT Hội PN

0235.3820656

0988319515

6

Tô Thị Thanh Thương PCT Hội PN

0235.3820656

0978745274

7

Văn Thị Dự

CT Hội CTĐ

01222011273

8

Nguyễn Tấn Lựu

CT Hội NCT0914038726

9

Lê Đình Hùng

CT Hội KH10

Nguyễn Quốc Sơn

CT Hội TYN11

Võ Tấn Thắng

CT Hội TT12

Đặng Ngọc Hương

CT Hội CTNXP

13

Lê Thị Thanh Nga

CT Hội CGC0935963104

VI

KHỐI PHỐ TRƯỞNG

1

Lê Thị Hoa Trung

Khối trưởng KP1

0949062759

2

Trương Văn Đào

Khối trưởng KP201288602523

3

Trương Thành Khôi

Khối trưởng KP301647296923

4

Nguyễn Văn Mận

Khối trưởng KP4

01223169756

5

Nguyễn Đức Thắng

Khối trưởng KP501696384855

6

Lê Minh Khanh

Khối trưởng KP6

0934566526