Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Cải cách hành chính
Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 14:54
Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (chi tiết tại đây)
 
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 14:52
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021 (Chi tiết tại đây)
 
Ké hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 14:48
Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 (chi tiết tại đây)
 
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND phường năm 2021
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 14:45
Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ hành chính công năm 2021 (Chi tiết tại đây)
 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 14:44
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 (tải tại dây)
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 7