Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Cải cách hành chính
Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 09:03
Kế hoạch tuyên truyền CCHC ( Tải tại đây), Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng (Tải tại đây), Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 (Tải tại đây)
 
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 08:55
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 (Tải tại đây)Phụ lục CCHC năm 2017
 
Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn phường Phước Hòa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 14:59
Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 13/6/2016 của Đảng ủy phường Phước Hòa về đẩy mạnh Cải cách hành chính trên địa bàn phường Phước Hòa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. (Tải tại đây)
 
Báo cáo thực hiện Cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2016
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 09:37
Báo cáo Cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2016 ( tải tại đây)
 
PHỤ LỤC NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN (Kèm theo Quyết định số 149 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND phường Phước Hòa )
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ   
Thứ năm, 29 Tháng 9 2016 16:52
PHỤ LỤC VỀ NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 149 /QĐ-UBND ngày 29 tháng  7  năm 2016  của UBND phường Phước Hòa về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05-/NQ-TU của Thành ủy Tam Kỳ, Nghị quyết 30-NQ/ĐU của Đảng ủy phường Phước Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025) (tải tại đây)
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 6 / 7