Liên kết web

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
 
Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?

Bạn đánh giá như thế nào về Trang thông tin điện tử của Phường ?
Tạm được
25  46.3%
Giao diện đẹp thông tin phong phú
15  27.8%
Nội dung chưa được phong phú lắm
14  25.9%
Ý kiến khác
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  54
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 10 Tháng 9 2015 16:22
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ ba, 01 Tháng 9 2020 14:40